Írásbeli felvételi vizsgák
2020. január 18-án a központi írásbelivel kezdődik a felvételi vizsga

Kedves Szülők és Felvételiző Diákok!

Honlapunk Beiskolázás menüpontjában feltöltésre került az Aktuális információk a felvételi eljárással kapcsolatban  című dokumentum!

Tartalmazza a felvételi eljárás legközelebbi időpontjait, a betekintés és az észrevételezés szabályait.


2020. január 18-án várjuk a felvételizőket a Líceumba:

a központi írásbeli vizsgák 10.00 órakor kezdődnek.

2020. január 18-án, szombaton a magyar és a matematika,

2020. január 20-án, hétfőn a német nyelv írásbeli vizsgájára kerül sor (nemzetiségi tanulmányi területre jelentkezőknek).

Kérjük azokat a nemzetiségi tanulmányi területre jelentkező tanulókat, akik a központi írásbeli vizsgát nem a Líceumban teljesítik, a nemzetiségi írásbeli vizsga megírásának szándékát jelezzék a titkárságon (99-512430)!

Az írásbeli vizsgákról szóló értesítőt január elején kiküldtük. Amennyiben nem kapják meg tájékoztatónkat, szíveskedjenek a titkárságot keresni!

A vizsgák rendjéről, a betekintésről részletesebben a felvételi tájékoztatóban olvashatnak.

 

A felvételi időszak most következő feladatairól a honlap jobb oldali menüsávjának Beiskolázás menüpontja alatt tájékozódhatnak. A felvételi tájékoztató tartalmazza a beiskolázással kapcsolatos legfontosabb időpontokat, teendőket.


Baráth Mónika


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444