Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. (Ez 36,26a)
A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. (ApCsel 13,52)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444