Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izráelnek egészen úgy, ahogyan megígérte. (1Kir 8,56a)
Krisztus a mi békességünk. (Ef 2,14)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium, Internat und Evangelische Fachmittelschule
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444