Azután így szólt Mózeshez az Úr: Meghallottam Izráel fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek. (2Móz 16,11–12)
Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt: „Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük; éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton.” (Mt 15,32)
Nálunk járt a Repülő Iskola

Az MTA által meghirdetett program célja, hogy a középiskolás diákok körében megismertesse a matematikai gondolkodás örömét, és rábukkanjon azokra a kiemelkedő képességű tanulókra, akik szeretnének intenzíven foglalkozni a matematikával.

2017. április 25-én iskolánkban járt a Repülő Iskola, a Magyar Tudományos Akadémia egy olyan kísérleti programja, amely azokat a kilencedikes diákokat hívja, akik bár tehetségesek matematikából, de eddigi tanulmányaik során ennek kibontakoztatására nem volt módjuk. Iskolánkból 14 diák vett részt a Szűcs Gábor által tartott 3 órás programon, amelyen többnyire logikai, az eddigi tananyagot nem igazán számonkérő feladatok szerepeltek. A részt vevő diákok kaptak egy feladatsort is, ennek visszaküldésével nevezhetnek a program további részére, amely 2017. őszétől induló kétéves, intenzív tehetséggondozó foglalkozássorozat lesz, melyet Budapesten tartanak havi rendszerességgel. A diákok élvezték a feladatok megoldását, megtapasztalták a matematika örömeit. Reméljük lelkesedésük nem lankad és minél többen szeretnének majd ezzel a remek lehetőséggel élni! Jó munkát és kitartást kívánunk nekik!

 

Kő-Czákler Judit

Képek
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444