Tanári testület
Név Szak Egyéb
Tölli Balázs magyar igazgató
Baráth Mónika biológia, kémia igazgatóhelyettes
Horváthné Hartmann Rita testnevelés igazgatóhelyettes
Szabó-Bakos Gábor német, biológia, kémia igazgatóhelyettes
Bognár András   kollégiumvezető
Babics Csaba matematika, fizika, informatika  
Balogh Réka matematika,rajz  
Barlai Zsófia angol, történelem  
Barta Barát László matematika, fizika, kémia osztályfőnök 10.A
Bella Erika  magyar   
Bogdán Györgyi történelem, német  
Császár Anikó angol, orosz munkaközösség-vezető
Csendes Gabriella német, finn, hittan osztályfonök: 8.B
Csoboth Judit vizuális kultúra  
Csóka Andrea matematika osztályfőnök: 11.A
Dani Valéria könyvtáros  
Dárdainé Csonka Andrea földrajz, testnevelés  
Drobina Andrea német, magyar mint idegen nyelv osztályfonök: 11.C
munkaközösség-vezető
Folczné Polgár Annamária angol osztályfőnök 9.0A
Gáspárdy Tiborné német, ének osztályfonök: 5.B
Gömbös Diána angol  
Győre Henriette biológia, kémia munkaközösség-vezető
Harkányné Horváth Enikő angol  
Horváth Ferenc német osztályfőnök 10.B
Horváth József testnevelés osztályfőnök: 10.A
munkaközösség-vezető
Horváth Nóra német  
Horváthné Barthi Anikó magyar, történelem munkaközösség-vezető
Jakabné Csizmazia Eszter latin, orosz  
Kissné Márkus Krisztina német osztályfonök: 7.B
Kő-Czákler Judit matematika, fizika osztályfőnök: 9.D
munkaközösség-vezető
Lang Krisztina német osztályfőnök: 10.C
Langer Ágnes német, testnevelés  
Leitnerné Sáli Ágnes matematika, fizika  
Locsmándi Dániel történelem osztályfőnök: 6.A
Móritz Andrea ének  
Nagy Andrásné matematika, fizika, informatika osztályfőnök: 5.A
Nagy Róza matematika, földrajz, angol osztályfőnök: 12.B
Németh Tóth Viktória történelem osztályfőnök: 9.0N
Németh Tamás angol osztályfőnök: 11.D
Pajor Noémi testnevelés osztályfőnök: 8.A
Payritsné Horváth Bernadett biológia osztályfőnök: 7.A
Pete-Pikóné Horváth Gyöngyi német, orosz, hittan osztályfőnök: 9.C
Radasics Csaba biológia, kémia  
Raffai Balázs hittan, kémia  
Richly András francia, mozgóképkultúra és médiaismeret  
Sallayné Dech Réka német osztályfőnök: 11.B
Simon Attila hittan  iskolalelkész
Soltráné Sebestyén Anna rajz, földrajz  
Sölét-Ormos Judit matematika, fizika, informatika  
Szabó Andrea magyar, angol osztályfőnök 9.A
Szendrei Krisztina magyar, könyvtár osztályfőnök 12.A
Takács Andrea magyar, ének osztályfőnök 12.C
Tarnai Katalin angol osztályfőnök 12.D
Törzsök Emilné angol, magyar, orosz osztályfőnök: 9.B
Völker Anita német osztályfőnök: 6.B
Will Cragin angol  
Wild Róbert német  
Andreas Zander földrajz  
Zistler Roland történelem  
Dr. Zsuppán Sándor matematika, fizika  
Zsuppánné Cellik Barbara angol, német  
     
Kollégiumi nevelőtanárok
Bognár András    
Csoboth Judit    
Jakab Lászlóné    
Simon András    
Valtinyiné Derdák Loretta    
     
Óraadó tanárok
Büki Bernadett hittan  
Filotás Julianna hittan  
Horváth Edit könyvtár  
Horváth Lucia kémia  
Manke, Holger hittan  
Orbán Krisztina hittan  
Vas Csaba   iskolapszichológus
Dr. Vladár Gábor hittan  
Vladárné Pataki Emőke hittan  
A tantestület gyesen lévő tagjai
Gátas-Palotai Ágnes    
Dr. Kretzné Budaker Dóra    
Németh-Bősze Veronika    
Tóthné Kovács Adrienn    
     
Gazdasági dolgozók
Száz Tiborné   gazdasági vezető
Pogácsás Gergely   operátor
Törös Péter   fejlesztő
Fenyő Ágnes   élelmezésvezető
Dobsáné Németh Szilvia   ügyviteli csoportvezető
Hánisné Schmidt Zsuzsanna   pénztáros
Honti Szilvia   ügyviteli dolgozó, Diákiroda
Kőnig Andrea   könyvelő
Weltler Sándorné   iskolatitkár


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444