Tanári testület


Név Szak Egyéb
Tölli Balázs magyar igazgató
Baráth Mónika biológia, kémia igazgatóhelyettes
Horváthné Hartmann Rita testnevelés igazgatóhelyettes
Hubert Pál matematika, fizika kollégiumvezető
Szabó-Bakos Gábor német, biológia, kémia igazgatóhelyettes
Babics Csaba matematika, fizika, informatika  
Balogh Réka matematika,rajz  
Barta Barát László matematika, fizika, kémia osztályfőnök 7.A
Bogdán Györgyi történelem, német  
Császár Anikó angol, orosz
munkaközösség-vezető
Csendes Gabriella német, finn, hittan osztályfonök: 5.B
Csóka Andrea matematika osztályfőnök: 8.A
Dárdainé Csonka Andrea földrajz, testnevelés osztályfőnök: 10.A
Dorosmai Erzsébet rajz, vizuális- és környezetkultúra, médiaismeret  
Drobina Andrea német, magyar mint idegen nyelv osztályfonök: 9.0N
munkaközösség-vezető
Gáspárdy Tiborné német, ének osztályfonök: 6.B
Győre Henriette biológia, kémia
munkaközösség-vezető
Harkányné Horváth Enikő angol osztályfőnök 10.D
Horváth Ferenc német osztályfőnök 7.B
Horváth József testnevelés osztályfőnök: 11.A
munkaközösség-vezető
Horváthné Barthi Anikó magyar, történelem osztályfőnök: 11. D
munkaközösség-vezető
Jakabné Csizmazia Eszter latin, orosz osztályfőnök: 6.A
Káldy Zsuzsanna könyvtár, népművelés könyvtáros
Kissné Márkus Krisztina német  
Kovács László   hittan, iskolalelkész
Kő-Czákler Judit matematika, fizika osztályfőnök: 12.D
munkaközösség-vezető
Lang Krisztina német  
Locsmándi Dániel történelem  
Locsmándi-Kozák Viola német, történelem  
Nagy Andrásné matematika, fizika, informatika osztályfőnök: 11.B
Nagy Róza matematika, földrajz, angol osztályfőnök: 9.B
Németh Tamás angol osztályfőnök: 9.0A
Pajor Noémi testnevelés osztályfőnök: 5.A
Payritsné Horváth Bernadett biológia  
Pete-Pikóné Horváth Gyöngyi német, orosz, hittan osztályfőnök: 12.C
Raffai Balázs hittan, kémia  
Sallayné Dech Réka német osztályfőnök: 8.B
Soltráné Sebestyén Anna rajz, földrajz osztályfőnök: 10.B
Sölét-Ormos Judit matematika, fizika, informatika  
Szabó Andrea magyar, angol osztályfőnök 9.A
Szendrei Krisztina magyar, könyvtár  
Szoke János angol, történelem osztályfőnök: 10.B
Takács Andrea magyar, ének  
Tarnai Katalin angol osztályfőnök 9.D
Törzsök Emilné angol, magyar, orosz osztályfőnök: 12.A
Wildné Vinczepap Mária német, orosz, történelem osztályfőnök: 9.C
Will Cragin angol  
Dr. Zsuppán Sándor matematika, fizika osztályfőnök: 10.C
Zsuppánné Cellik Barbara angol, német osztályfőnök: 11.C
     
Kollégiumi nevelőtanárok
Bognár András    
Jakab Lászlóné    
Simon András    
Sipos Ágnes    
Dr. Takács Imre    
Valtinyiné Derdák Loretta    
     
Óraadó tanárok
Andreas Zander földrajz  
Büki Bernadett hittan  
Filotás Julianna hittan  
Dr. Gáspárdy Tibor rajz  
Henczel Szabolcs hittan  
Horváth Edit könyvtár  
Horváth Lucia kémia  
Kámán Veronika magyar  
Koronika Judit földrajz, testnevelés  
Dr. Kovácsné Fábián Beáta matematika, fizika  
Manke, Holger hittan  
Németh József tánc  
Dr. Németh László történelem  
Németh-Tóth Viktória történelem  
Orbán Krisztina hittan  
Papp Eszter biológia  
Richly András francia  
Szalai Konrád földrajz  
Szántó István rajz  
Vas Csaba   iskolapszichológus
Dr. Vladár Gábor hittan  
Völker Anita német  
     
A tantestület gyesen lévő tagjai
Barlai Zsófia    
Folczné Polgár Annamária    
Gátas-Palotai Ágnes    
Horváth Nóra    
Dr. Kretzné Budaker Dóra    
Németh-Bősze Veronika    
Tóthné Kovács Adrienn    
     
Gazdasági dolgozók
Száz Tiborné   gazdasági vezető
Pintér Bence   operátor
Törös Péter   fejlesztő
Fenyő Ágnes   élelmezésvezető
Hánisné Schmidt Zsuzsanna   pénztáros
Honti Szilvia   ügyviteli dolgozó
Kőnig Andrea   könyvelő
Weltler Sándorné   iskolatitkár

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444