Díjak
Berzsenyi-díj
 
 A Berzsenyi-díjat 1982-ben alapította a Líceumi Diákszövetség jogelõdje (Berzsenyi Dániel Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre) és a soproni Városszépítõ Egyesület az öregdiákok és a Berzsenyi-dédunokák adakozó készségének felhasználásával. Olyan diákok kaphatják, akik az iskolában eltöltött négy-, illetve nyolcéves szorgalmi idõszak alatt kiemelkedõ tanév végi osztályzatot érnek el. Feltétele az elismerés odaítélésének kiemelkedõ társadalmi-közösségi-egyházi tevékenység végzése, valamint az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen való sikeres szereplés. 1997 decemberében a Berzsenyi-díj alapítványi összegéhez csatoltuk a dr. Majoros József által örökségképpen ránk hagyott összeget. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - az iskola számlájára [OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625] való befizetéssel csatlakozhatnak.
 
Hajdú Irén-díj
 
 A Hajdú Irén-díjat 1986-ban alapította dr. Hajdú Irén, a GYSEV aranydiplomás szakfõorvosa, olyan diákok számára, akiknek szülei közül legalább egyik vasutas dolgozó (MÁV vagy GYSEV), és tanulmányi munkájuk jó, valamint közösségi tevékenységük is példamutató. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - az iskola számlájára OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 való befizetéssel csatlakozhatnak.
 
Ágoston Ernõ-díj
 
 Kutas László szobrászmûvész, az iskola öregdiákja 1997-ben Ágoston Ernõ-díjat alapított az intézmény azon diákjainak a jutalmazására, akik a képzõmûvészetek valamelyik ágában a legeredményesebben szerepeltek. Ágoston Ernõ (1889-1957) a Budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán tanult, majd visszatért Sopronba. Szerepet vállalt a város mûvészeti életében, szabadiskolájában felismerte a fiatalok tehetségét, a szakmai alapokon túl látni tanította õket. A tanítványok jól sáfárkodtak a kapott kincsekkel, ahogy az alapítványtevõ szobrászmûvész is, aki mestere emlékére és tiszteletére hozta a díjat létre. A díjat a Soproni Líceumi Diákszövetség alapítványa kezeli. Számlaszám: OTP Soproni Fiókja 11737083, Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítvány 20071350.
 
Dr. Lampérth Gyula-emlékdíj
 
 Az újra evangélikus gimnázium első igazgatójának emlékére 2002-ben díjat alapított a család kiemelkedő tanulmányi munka és közösségi tevékenység elismerésére. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - a Líceumi Alapítvány számlájára fizethetik be adományukat. Számlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt. Soproni Fiókja 11996004, Líceumi Alapítvány 022-03742.
 
Lichtl Pál-díj
 
 Lichtl Pál-díj néven 2001-ben a legjobb biológusnak járó kitüntetést alapítottuk egykori diákunk, az 1944-ben érettségizett, életét fõképp Németországban leélõ hûséges tanítványunk emlékére. Lichtl Pál végrendeletében 100 000 DM-et hagyományozott Alma Materének. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - az iskola számlájára OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 való befizetéssel csatlakozhatnak.
 
Szalay Sámuel-díj
 
 Szalay László ny. városi tanácsos, zalaegerszegi lakos édesapja, néhai Szalay Sámuel (Csánig, 1882 - Zalaegerszeg, 1969) egykori licista, illetve tanítóképezdei növendék, Csánig által anyagilag támogatott diák, késõbb evangélikus tanító és kántor, majd áll. elemi iskolai igazgató emlékére 1998. december 31-én 500.000 Ft értékben ösztöndíjat alapított. A kamatokból évente egy-két evangélikus vallású, kis faluból származó tanítványunkat rendszeres havi támogatásban részesítjük. Az összeget az iskola számlájára fizettük be, a cél érdekében oda várunk befizetéseket OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 .
 
 

Dr. Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna –díj

2017-ben a Líceum matematika-informatika munkaközössége és fizika tanárai díjat alapítottak az intézmény azon diákjainak jutalmazására, akik a legeredményesebbek a matematika vagy fizika tudományok területén.

A díj névadója, Dr. Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna (1927-2012) matematika-fizika szakos tanárnő tudós generációk sorát tanította a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén és a Tömörkény István Gimnáziumban, majd szülővárosában, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban.
Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték, 2006-ban a Rácz Tanár Úr Életműdíjjal jutalmazták. Szalai Tamás csillagász, egykori licista tanítványa kezdeményezésére egy kisbolygót is elneveztek róla.

A célt támogatók a Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítványának számlájára fizethetik be adományukat. Számlaszám: 11737083-20071350
(Az utaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatba a matematika szót írják!)

 

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444