Ó, Izráel reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? (Jer 14,8)
Miközben [az emmausi tanítványok] beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. (Lk 24,15–16)
Rektorok, direktorok, igazgatók


Rektorok, direktorok, igazgatók

 
Nusser Boldizsár                     1557-61
Nusser, Balthasar
 
Wolf(f) Máté                             1561-63
Wolf(f), Matthaus
 
Behaim (Siebenburger)           1563-65
Domokos
Behaim (Siebenburger), Dominikus
 
Hartmann Ferenc                    1565-71
Hartmann, Franz
 
Hauck János                           1571-73
Hauck, Johann
 
Zeitvogel Gáspár                     1573-74
Zeitvogel, Caspar
 
Rüstler Mihály                          1574-79
Rüstler, Michael
 
Funk János                              1579-83
Funk, Johann
 
Schremmel Ábrahám              1583-84
Schremmel, Abraham

1584-1606: száműzetés
 
Frank István                            1606-08
Frank, Stephan
 
Abermann Henrik                    1608-09
Abermann, Heinrich
 
Siberus János                         1609-10
Siberus, Johann
 
Schwanshoffer Kristóf             1610-12
Schwanshofer, Christoph
 
Hausmann Kristóf                   1612-32    (?-1627)
Hausmann, Christoph
 
Schwanshoffer Kristóf            1627-39     (?1632-)
Schwanshofer, Christoph
 
Valla Lukács                            1639-45
Valla, Lukas
 
Sarnichhausen Henrik             1646-48
Sarnichhausen, Henrik
 
Lagus Jakab                            1646-50
Lagus, Jakob
 
Seelmann Keresztély              1650-61
Seelmann, Christian

Kövesdy Pál                            1658-64
(magyar iskola)
 
Unger Mihály                           1664-
(magyar iskola)

Hentschel Sámuel                 1662-64
Hentschel, Samuel
 
Tieftrunk Dániel                      1664-74
Tieftrunk, Daniel

1671-1681: „gyászévtized”
 
Fridelius János                       1682-1712
Fridelius, Johann
 
Deccard János Kristóf            1712-1740
Deccard, Johann Christoph
 
Hajnóczy Dániel                     1740-47
Hajnoczy, Daniel
 
Ribini János                            1747-58
Ribini, Johann
 
Farkas Ádám                          1758-85
Farkas, Adam
 
Wietoris Jonathán                   1785-94
Wietoris, Jonathan
 
Stanislaides Dániel                  1794-96
Stanislaides, Daniel

 
7 évig nem töltik be a rektori állást
Kralovánszky Endre                1803-09
Kralovansky, Endre
 
Raits(cs) Péter                        1809-24
Raits, Peter

 
Seybold Pál                             1824-25
Seybold, Paul

Hetyésy László                       1825-26 

Odor István                             1826-27

Seybold Pál                             1827-28

Hetyésy László                       1828-29

Odor István                             1829-30

 
Petz Lipót                                1830-31
Petz, Leopold

Hetyésy László                       1831-32

Odor István                             1832-33
 
Halasy Károly                         1833-34

Hetyésy László                       1834-35

Odor István                             1835-36

Halasy Károly                         1836-37

Hetyésy László                      1837-38

Petz Lipót                               1838-39

Halasy Károly                         1839-40

Hetyésy László                       1840-41

Halasy Károly                         1841-42

Király József                           1842-43

Szabó József                         1843-44

Hetyésy László                       1844-45

Halasy Károly                         1845-46

Szabó József                         1846-47

Hetyésy László                      1847-48

Tatay István                            1848

Hetyésy László                      1848-49

Halasy Károly                         1849-50

Hetyésy László                       1850-51

Müllner Mátyás                        1851-52

Szabó József                          1852-53

 
Király József Pál                     1853-61
 
Pálfy József                            1855-59                     (teológia és tanítóképző)
 
Pálfy József                            1859-69                      (tanítóképezde)
 
Müllner Mátyás                        1860-61                      (teológia)
 
Müllner Mátyás                        1861-69
 
Petrik János Jakab                  1869-76
 
Király József Pál                     1869-82                      (tanítóképezde)
 
Müllner Mátyás                        1876-89
 
Kapi Gyula                               1882-86                      (tanítóképezde)
 
Poszvék Sándor                      1889-92
 
Gombocz Miklós                     1892-1904                  (főgimnáziumi)
 
Poszvék Sándor                     1892-1908                  (teológia és líceum)
 
Gecsányi Gusztáv                   1904-13
 
Hollós János                            1913-31
 
Németh Sámuel                      1931-39
 
Dr Ruhmann Jenő                   1939-43
 
Szabó Kálmán                        1943-45

Ijjas Lajos                                1945-47         
 
Prőhle Jenő                             1947-50
 
Dr. Gresz Szilveszterné          1950-51
 
Peéry Rezső                            1951-56
 
Dr. Augusztinovicz Elemér      1956-57
 
Dr. Garai József                       1957-59
 
Kasznár László                        1959-67
 
Kozák Lajos                             1967-81
 
Baráth Zoltán                            1981-90
 
Dr. Bertha Árpád                      1990-91
 
Dr. Lampérth Gyula                 1991-2001

Tölli Balázs                              2001-

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444