Müllner Mátyás
Müllner Mátyás (Meggyes, 1817 - Sopron, 1902)


Rektor: 1851-1852
Teológiai igazgató: 1860-1861
Líceumi igazgató: 1861-69, 1876-1889


1817. február 17-én  született a Sopron megyei Meggyesen. 1830 februárjában került a soproni líceum első osztályába, az úgynevezett „donátus”-ba. Felsőévesen a Magyar és a Német Társaságnak is tagja lett, pályamunkákat készített. 1839-ben a tanév végén kitűnő sikerrel tette le Kis János superintendenes előtt a hitjelölti vizsgát. 1839 őszén a berlini egyetem hallgatója lett két évre, teológiát, filozófiát és természettudományi tárgyakat hallgatott. 1841-ben tért haza, s 1842 áprilisában kapott meghívást a soproni líceumban megüresedett tanári állásra, amelyet az 1843/44. tanév elején foglalt el. Görög-héber szakos. Az elsők között volt, akik magyar nyelvű tankönyvet állítottak össze és abból tanítottak. 1857-ben jelentette meg magyar és német nyelven az iskola történetéről írott összefoglaló művét a líceum háromszázados jubileuma alkalmával. 1861-ben lett a líceum igazgatója. 1869-ben lemond posztjáról, de 1876-ban ismét megválasztják, s nyugdíjazásáig, 1889-ig betölti e tisztséget. Hosszú évekig volt a líceumi könyvtár vezetője.
1902. január 30-án halt meg Sopronban.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444