Ács Tamás előadása a Líceumban
Arany János: Pázmán lovag

Március 7 - én tantermi színház keretében Ács Tamás előadását láthattuk. A soproni Petőfi
Színház színésze lenyűgözően és interaktívan mutatta be Arany János Pázmán lovag című
vígballadáját. Az előadás során közösen felelevenítettük Károly Róbert uralkodásának idejét, Arany
pályaképét, és a vígballada műfaji sajátosságait. Az osztályból többen is szerephez jutottak, így még
inkább a részesévé váltunk a történetnek.  (Koloszár Ella 11. C osztály)


Képek

Takács Andrea


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444