Pénz7 a Líceumban
Pénz7 - Pénzügyi és Vállalkozói Témahét iskolánkban

Iskolánkban február 25. és március 1. között zajlik a „Pénz7 - Pénzügyi és Vállalkozói Témahét”, melynek során a diákok tanáraik vezetésével sajátítják el azokat az alapvető fontosságú ismereteket, amelyek a pénz világában való eligazodáshoz szükségesek.

A hét során előkerült témák különböző mélységben, de sokféle irányból szemlélve járták körül a mindennapokban előkerülő gazdasági kérdéseket.

A pedagógusok a bér és jövedelem, a nettó-bruttó fizetés, járulékok témáját ismertették meg különböző életkorú csoportokkal; sok szó esett a családi költségvetés megtervezéséről, a bevételek-kiadások arányáról, sőt, a takarékoskodási lehetőségekről is. Nem maradhattak ki a különböző biztosítások, a befektetési- és hitellehetőségek sem – utóbbiak esetében a végzős diákok a Diákhitel fajtáival ismerkedtek. Tanítványaink hallottak a fogyasztóvédelem jelentőségéről is, valamint olyan, a munka világát érintő témák is előkerültek, mint a munkaszerződés formai követelményei, vagy a különböző vállalkozási formák. Felsőbb évfolyamokon már önálló feladatként kapták a diákok, hogy állítsanak össze komplex költségvetés-tervezetet.

A héten a történelemórák fókuszában is a gazdaság- és pénztörténet állt: a diákok bejárták az utat a cserekereskedelemtől a pénzérméken-, majd a papírpénzen keresztül a mai hitelpénzig. A felsőbb évfolyamosok megismerkedtek a az infláció-defláció fogalompárjával, és múltbeli példákon keresztül láthatták, hogy a gazdasági folyamatok az egyes korszakokban hogyan hatottak a mindennapi emberek életére. A gazdasági válságok története, a ciklikusan visszatérő konjunktúrák és összeomlások sorozata más nézőpontból láttatta a mai Magyarország és Európa helyzetét. Külön szó esett arról, hogy az Európai Unió milyen előnyöket, veszélyeket és lehetőségeket jelent hazánk számára.

Számos esetben a gyerekek maguk készültek fel egy-egy-, őket jobban érdeklő témából, és maguk tartottak társaiknak kiselőadásokat.


Képek

Locsmándi Dániel


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444