Digitális iskola
A hagyományok mellett a jövőre is figyelünk ...

Digitális iskola

A Líceumban törekszünk arra, hogy az oktatásban is kihasználjuk a digitális fejlődés nyújtotta új lehetőségeket. Tesszük ezt azért, hogy hatékonyabb és élvezetesebb legyen a tanulás, valamint a diákjaink megismerkedjenek a tudás megszerzésének új irányaival.

 

Wifi hálózat

Az iskola épületében kiépítettük a wifi hálózatot, amely valamennyi tantermünkben szélsessávú internetelérést tesz lehetővé. A hálózatot természetesen diákok és tanárok egyaránt használhatják. A mobiltelefonokat igyekszünk egyre nagyobb mértékben bevonni a tanítás folyamatába. A diákok bizonyos órákon a mobiltelefonjaik segítségével oldanak meg teszteket, játékos kvízfeladatokat.

 

Virtuális tantermeink

A Líceum részt vesz a Google és a Microsoft oktatási programjaiban, és ezek révén a diákok virtuális tantermekben is tanulhatnak egy-egy tantárgy kapcsán. Így sok olyan feladat megoldásával találkoznak, amelyek élményszerűbbé, hatékonyabbá teszik a tanulás folyamatát. Tehetséggondozó szakköreink gátja gyakran az volt, hogy nehéz mindenki számára megfelelő délutáni időpontot találni. Virtuális tantermeink révén ez a probléma is megszűnik, a diákok otthonról, nekik megfelelő időpontban mégis tanári segítséggel foglalkozhatnak elmélyültebben egy-egy területtel.

 

E-könyv olvasók

Könyvtárunkban nem csak e-könyvekhez férhetnek hozzá diákjaink, hanem kölcsönözhetnek e-könyv olvasókat is, így ismerkedve olyan eszközökkel, ami egyre nagyobb mértékben megjelennek mindennapjainkban.

 

Programozói szakkör

Egyre több diákunk próbálja ki magát a programozás területén. Nem véletlenül, hiszen ha megtetszik nekik ez a terület, akkor a hobbijukból könnyen egy nagyon jól megbecsült hivatás lehet. A képzések kizárólag online a Classroom rendszerben folynak, így a diákok otthonról, mindenfajta időbeli kötöttség nélkül tehetnek szert komoly piacképes tudásra. Az ingyenes oktatás révén 3 különböző csoportban 2 különböző programozási nyelv elsajátítására is lehetőségük nyílik. Részletes információk: a prog.bdeg.hu oldalon.

 

Robotika szakkör

Ide akár már az 5. évfolyamos diákjaink jelentkezését is várjuk. A szakkör lelkes tagjai robotok programozása révén kapnak betekintést az informatika csodálatos világába. Játékos módon sajátítanak el olyan ismereteket és képességeket, aminek a későbbiekben is nagy hasznát veszik.


Szabó-Bakos Gábor


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444