Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra…, mert hozzád imádkozom! (Zsolt 5,2–3)
Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. (Zsid 5,7)




Első helyezés a nemzetiségi német nyelv és irodalom OKTV-n

2018. március 5-én került sor Budapesten a nemzetiségi német nyelv és irodalom Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjére, ahol iskolánk 12. C osztályos tanulója,

Koszonics Luca 1. helyezést ért el.

Szóka Sára (12. C) 10. helyezést ért el a versenyen.

Sok szeretettel gratulálunk diákjainknak és köszönjük felkészítő tanáraik Zsuppánné Cellik Barbara, Lang Krisztina, Németh-Tóth Viktória, Wildné Vinczepap Mária munkáját.

Pintér Bence

Képek




Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444