Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra…, mert hozzád imádkozom! (Zsolt 5,2–3)
Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. (Zsid 5,7)
Pályaorientációs nap

március 10-én szombaton

A mellékelt dokumentumban található a pályorientációs napunk programja. Erre az alkalomra olyan volt diákjainkat hívtuk meg, akik már dolgoznak, és ők mesélnek tanulmányaikról, az első munkahely megtalálásáról, jelenlegi munkájukról és arról, hogy mit csinálnának másképp, ha újra középiskolások lehetnének.

Szabó-Bakos Gábor

Melléklet letöltéseBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444