Ó, Izráel reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? (Jer 14,8)
Miközben [az emmausi tanítványok] beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. (Lk 24,15–16)
Jelentkezési lapok leadása

Az írásbeli után a jelentkezési lapok leadása a felvételi eljárás következő lépése

Az írásbeli vizsgák és a betekintés után a felvételi eljárás következő lépése a Berzsenyi Líceum saját jelentkezési lapjának leadása, ezt 2018.február 9-ig kérjük a titkárságra eljuttatni. A központi jelentkezési lapot 2018. február 19-ig kell a Líceumba; a tanulói adatlapot pedig szintén 2018. február 19-ig az Oktatási Hivatal megadott címére eljuttatni.

A szóbeli vizsgák 2018. február 22. és március 13. között kerülnek lebonyolításra. A szóbeli vizsga időpontjáról levélben értesülnek a tanulók.Az Aktuális információk a felvételi eljárással kapcsolatban című dokumentum tartalmazza a felvételi eljárás legközelebbi időpontjait.

A felvételi eljárás részleteiről a honlap jobb oldali menüsávjában található Beiskolázás menüpont alatt tájékozódhatnak. A felvételi tájékoztató tartalmazza a beiskolázással kapcsolatos legfontosabb időpontokat, teendőket.

 

Baráth MónikaBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444