Isten ekkor azt mondta Mózesnek: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz! (2Móz 3,5)
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,16)
Gyászhír

Szomorúsággal adjuk hírül, hogy Wildné Vinczepap Mária tanárnő tragikus hirtelenséggel távozott közülünk.

Uram miért rejtőzöl el a szükség idején?

Szomorúsággal adjuk hírül, hogy Wildné Vinczepap Mária tanárnő tragikus hirtelenséggel távozott közülünk.

 

Emlékezzünk együtt most arra a számtalan jóra, amit általa mindannyian kaptunk, s kaptak azok is, akik évekkel ezelőtt lehettek tanítványai itt e falak között. A tisztességgel végzett munka becsületét, a másokért áldozatot hozni kész ember értékességét mutatta fel, míg közöttünk lehetett. A Líceum német nemzetiségi tagozatának egyik alapítóját, a több évtizedes tanári pályán osztályok osztályfőnökét, számos tanítványa történelem, vagy némettanárát gyászoljuk; és egy hitét tisztán megélő embert!

 

Mindenható Isten, irgalmas Atyánk, aki az örök élet reménységét adtad  nekünk  ami Urunk és megváltónk, Jézus Krisztus feltámasztása által:

Hálát adunk neked, hogy elhunyt testvérünket már a keresztségben gyermekeddé fogadtad, igéd által vezetted és megtartottad a hitben, Jézus Krisztusnál. Hálát adunk, hogy hitével és szeretetével világított közöttünk. Add meg neki kegyelmesen, hogy amit addig reménykedve hitt, azt most boldogan lássa. Vigasztald szentlelkeddel az érte szomorkodókat.

 

Merítsünk erőt Kosztolányi Dezső verssoraiból is:

 

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.

Tölli Balázs

Képek
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444