Isten ekkor azt mondta Mózesnek: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz! (2Móz 3,5)
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,16)
Felvételi tájékoztató

Információk a Líceum felvételi eljárásáról

A beiskolázási tájékoztató tartalmazza a Líceum felvételi eljárásának időpontjait, a felvételi eljárás elemeit, a pontszámítás menetét. Részleteket olvashatnak az írásbeli vizsgára, illetve a Líceumba történő jelentkezésről, annak szabályairól. A tanulmányi területek megnevezése és kódszáma után a negyedikeseknek (4-11. oldal), később a nyolcadikosoknak (12-19. oldal) szóló részt találhatják meg, a tájékoztató utolsó része (20. oldaltól) a mindkét korcsoportra érvényes ismereteket rögzíti. 

Baráth Mónika

Melléklet letöltéseBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444