Azután így szólt Mózeshez az Úr: Meghallottam Izráel fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek. (2Móz 16,11–12)
Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt: „Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük; éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton.” (Mt 15,32)
Városi Mezei Futás 2017 Ősz

A Berzsenyi Liceum 24 diákja részt vett a Városi Mezei Futáson

A Berzsenyi Liceum 24 diákja vett részt a hagyományos Városi Mezei Futóversenyen 2017. szeptember 25-én. A saját korosztályában Szóka Sára 12/C harmadik, Gribovszki József 8/A második, Köcsky Tamara 10/A első, Simon-Baráth Ákos 9/C második, Tóth Bence 11/C negyedik helyezést ért el. Gratulálunk! Gratulálunk továbbá minden diákunknak akik résztvettek és teljesítették a távot és ezzel öregbítették az iskolánk hírnevét! 

 

Langer ÁgnesBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444