Ingyenes tankönyvek
Kikre vonatkozik, hogyan valósul meg az ingyenes tankönyvellátás?

Ingyenes tankönyvellátás

Kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra?
- az 5-9. évfolyamos diákok minden tankönyv esetében,
- a normatív támogatásra jogosultak (a 10-12. évfolyamon) - az igénybejelentést követően - minden tankönyv esetében,
- a nemzetiségi tagozaton tanulók a nemzetiségi tankönyvek esetében.

Az ingyenes tankönyvellátás feltétele:
- a jogosultak határidőig jelzik, hogy mely könyveket kívánnak az ingyenes tankönyvellátás keretében iskolai kölcsönzéssel használni illetve mely könyveket szeretnének maguk megvásárolni a KELLO webáruházában,
- a normatív támogatásra jogosultak a fentieken túl határidőig leadják az igénylőlapot az igazoló dokumentumokkal együtt a gazdasági irodán.

Tankönyvigénylés
A tankönyvigénylés során arról nyilatkozik a szülő, hogy mely tankönyveket kéri az ingyenes ellátás formájában és melyek kívánja majd maga egyénileg beszerezni.
- A leendő 5. és 9. évfolyamokon a tankönyvigénylés papíralapon történik,
- a többi évfolyamokon az e-napló felületén.
A határidőről külön értesítjük a szülőket.

 

Hogyan valósul meg az ingyenes tankönyvellátás?
Az ingyenes tankönyvellátás könyvtári kölcsönzéssel valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a diákok a tanév elején kikölcsönzik az iskolai könyvtárból a tankönyveket, amelyek a tanév tanítási időszakában maradhatnak náluk. Június erre kijelölt napjain ezeket - a munkafüzetek kivételével - kötelesek visszavinni az iskolai könyvtárba. A tankönyvekbe a diákok nem írhatnak bele, az elveszett, illetve a nem rendeltetésszerű használat miatt megrongálódott tankönyvek árát meg kell téríteni. A tankönyvek bekötése megengedett, de csak átlátszó fóliával. A munkafüzetek a diákok tulajdonát képezik, könyvtári állományba nem kerülnek.


Miért nem kaphat minden diák minden évben új tankönyvet?
Az iskolák számára a központi forrásból az ingyenes tankönyvellátásra biztosított anyagi keret nem teszi lehetővé, hogy minden jogosult diák számára, minden tanévben új tankönyvet vásároljon az iskola. Így a tankönyveket az iskola átlagosan négy tanévig tartja az iskolai könyvtár állományában.

Hol vásárolhat a szülő új tankönyvet?
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy egyénileg egy vagy több tankönyvet megvásároljanak a Könyvtárellátó webáruházában (http://kello.hu/diakokesszulok). A tanév során használt tankönyvek listáját megtalálja a Líceum honlapján (lásd ezen hír mellékletét).

Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek
A diákoknak a tanév végén minden általa használt tankönyvet, így ezeket is le kell adnia.

A 9. évfolyamon használt atlaszokat, függvénytáblát, stb. a diákok csak ezen az évfolyamon kapják használatra az ingyenes tankönyvellátás keretében, így ezeket a 10. évfolyamra már meg kell vásárolni.

 

 

Vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (5)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV


17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 31. § (5)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400017.emm


Szabó-Bakos Gábor


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444