Ó, Izráel reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? (Jer 14,8)
Miközben [az emmausi tanítványok] beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. (Lk 24,15–16)




Ingyenes tankönyvek

Kikre vonatkozik, hogyan valósul meg az ingyenes tankönyvellátás?

A jogszabályi változások miatt a következő tanévtől a bővül azon tanulók köre, akik számára ingyenesen állnak a tankönyvek rendelkezésre. Hogy pontosan kiket érint az ingyenes tankönyvellátás, hogyan valósul meg ez a gyakorlatban, erről olvashat az alábbiakban.

 

Kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra?

- az 5-9. évfolyamos diákok minden tankönyv esetében,

- a normatív támogatásra jogosultak (a 10-12. évfolyamon) - az igénybejelentést követően - minden tankönyv esetében,

- a nemzetiségi tagozaton tanulók a nemzetiségi tankönyvek esetében.

 

Hogyan valósul meg az ingyenes tankönyvellátás?
Az ingyenes tankönyvellátás könyvtári kölcsönzéssel valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a diákok a tanév elején kikölcsönzik az iskolai könyvtárból a tankönyveket, amelyek a tanév tanítási időszakában maradhatnak náluk. Június erre kijelölt napjain ezeket - a munkafüzetek kivételével - kötelesek visszavinni az iskolai könyvtárba. A tankönyvekbe a diákok nem írhatnak bele, az elveszett, illetve a nem rendeltetésszerű használat miatt megrongálódott tankönyvek árát meg kell téríteni. A munkafüzetek a diákok tulajdonát képezik, könyvtári állományba nem kerülnek.


Miért nem kaphat minden diák minden évben új tankönyvet?
Az iskolák számára a központi forrásból az ingyenes tankönyvellátásra biztosított anyagi keret nem teszi lehetővé, hogy minden jogosult diák számára, minden tanévben új tankönyvet vásároljon az iskola. Így a tankönyveket az iskola átlagosan négy tanévig tartja az iskolai könyvtár állományában.

 

Hol vásárolhat a szülő új tankönyvet?
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy egyénileg egy vagy több tankönyvet megvásároljanak a Könyvtárellátó webáruházában (http://kello.hu/diakokesszulok). A tanév során használt tankönyvek listáját megtalálja a Líceum honlapján (lásd ezen hír mellékletét).

 

Hogyan érinti az ingyenes tankönyvellátás a 2017/18-as tanévre a szülők által már megrendelt tankönyveket?
A szülök által megrendelt tankönyvek az igényjogosultak esetében automatikusan könyvtári állományba kerülnek, fogyasztói árát a Líceum téríti meg.

 

Vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (5)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 31. § (5)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400017.emm

Szabó-Bakos Gábor

Melléklet letöltése



Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444