Általános ismertető

Közösségi szolgálat

 

2016. január 1. után csak az a tanuló kezdheti meg az érettségi vizsgáit, aki 50 óra igazolt közösségi szolgálatot teljesített. A közösségi szolgálat célja elsősorban az, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét és az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthassák. Ezen felül még segít a pályaválasztásban, az önmegismerésben és egyéni célok kialakításában, valamint fejleszti a tanulók szociális érzékenységét.

 

Az iskolai közösségi szolgálat az alábbi területeken végezhető:

 1. egészségügyi,
 2. szociális és jótékonysági,
 3. oktatási,
 4. kulturális és közösségi,
 5. környezet- és természetvédelemi,
 6. katasztrófavédelmi,
 7. óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
 8. egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési terület.

 

A tanulót fogadó intézménynek az  a) és h) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

 

Fontos tudnivalók:

 • a közösségi szolgálat megkezdése előtt a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát
 • a tanuló olyan fogadó szervezetben, intézményben végezhet közösségi szolgálatot, amellyel az iskola együttműködési megállapodást kötött, a szervezetek listája megtalálható a honlapon
 • 1 óra szolgálat = 60 perc (nem tanítási óra hosszúságú, az utazás-odaérkezés nem számít bele az egy órába)
 • egy napon minimum 1, maximum 3 óra közösségi szolgálat végezhető
 • a közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott
 • az iskolai közösségi szolgálatot ajánlott a 9-12. évfolyamon arányosan elosztva teljesíteni

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444