Ó, Izráel reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? (Jer 14,8)
Miközben [az emmausi tanítványok] beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. (Lk 24,15–16)
Általános ismertető


Közösségi szolgálat

 

2016. január 1. után csak az a tanuló kezdheti meg az érettségi vizsgáit, aki 50 óra igazolt közösségi szolgálatot teljesített. A közösségi szolgálat célja elsősorban az, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét és az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthassák. Ezen felül még segít a pályaválasztásban, az önmegismerésben és egyéni célok kialakításában, valamint fejleszti a tanulók szociális érzékenységét.

 

Az iskolai közösségi szolgálat az alábbi területeken végezhető:

 1. egészségügyi,
 2. szociális és jótékonysági,
 3. oktatási,
 4. kulturális és közösségi,
 5. környezet- és természetvédelemi,
 6. katasztrófavédelmi,
 7. óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
 8. egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési terület.

 

A tanulót fogadó intézménynek az  a) és h) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

 

Fontos tudnivalók:

 • a közösségi szolgálat megkezdése előtt a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát
 • a tanuló olyan fogadó szervezetben, intézményben végezhet közösségi szolgálatot, amellyel az iskola együttműködési megállapodást kötött, a szervezetek listája megtalálható a honlapon
 • 1 óra szolgálat = 60 perc (nem tanítási óra hosszúságú, az utazás-odaérkezés nem számít bele az egy órába)
 • egy napon minimum 1, maximum 3 óra közösségi szolgálat végezhető
 • a közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott
 • az iskolai közösségi szolgálatot ajánlott a 9-12. évfolyamon arányosan elosztva teljesíteni

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444