Élő hagyományaink
Mujkóavató
Az új diákokat a felsőbb évfolyamos diákok avatják egy érdekes vetélkedő keretében az iskola diákjaivá. Az elnevezés - "mujkó" - Lampérth Gyula (volt igazgató úr) találmánya. Nálunk nem gólyáknak hívják az újonc diákokat, hanem mujkóknak. A mujkóavatón letett tréfás esküjük után válnak "hivatalosan" a Líceum tanulóivá.
Koszorúcska
A koszorúcska egy régi soproni hagyomány. A középiskolákban a 10. évfolyamok diákjai önkéntesen jelentkezhetnek a tánciskolába, ahol Németh József tánctanár segítségével tanulják meg az alapokat. 10 táncpróbán megismerkednek a rumba, cha-cha-cha, blues, gife, tango, mambo, csárdás, angolkeringő, bécsikeringő táncokkal. Ennek a tánciskolának a záró bálja a Koszorúcska.
Berzsenyi-bál
A Líceum bálja minden február első szombatján kerül megrendezésre. Korábban a Liszt Ferenc Kulturális Központban kapott helyet az eseményt, de már évek óta a Gyermek és Ifjúsági Központ ad otthont a rendezvénynek. A bál hagyományosan 19:00 órakor, a végzős évfolyam Palotás nyitótáncával indul. Mivel többen jelentkeznek általában nyitótáncra, mint ahány párt a Palotás igényel, a nyitótáncot megismételik még a bál során. Végül egy mai, modern bemutatótánccal kedveskednek a végzős tanulók a közönségnek.
Diáknap
 
A diáknap minden évben tavasszal van, egy tanítási napnak megfelelő munkanap a diákoké. A diáknap programját a LIDISZ, a Líceumi Diákszövetség, tehát maguk a diákok szervezik. E napon hagyományosan teret kapnak a sportesemények (tanár-diák kosármérkőzés, Scarbantia Kupa), vetélkedők, filmvetítések, és a legnépszerűbb: a tanárok műsora. E megmosolyogtató műsorban egy másik oldalukról ismerhetjük meg mindennap látott pedagógusainkat.
 
Szalagavató
A szalagavató ünnepségnek iskolánkban különleges hagyománya van. Míg a legtöbb helyen az eseményt egy bállal ünneplik, addig a Líceumban a negyedikesek egy vidám műsor keretében vehetik át szalagjaikat. A végzős osztályok december-január környékén egy esti előadással szórakoztatják tanáraikat; a produkció tréfás jelenetekből, paródiákból, versekből és zenés részekből áll össze. A műsor végén - az igazgatói és osztályfőnöki beszéd után - a diákok ruhájára feltűznek egy díszes szalagot, melyen az iskolakezdés és az érettségi éve szerepel. Ez a szalag jelzi mindenki számára, hogy viselője utolsó évét tölti a gimnáziumban. Az ünnepélyes átvételt követően a tanulók megvendégelik tanáraikat. 
A szalagavató ünnepségek az 1999/2000-es tanév óta iskolánk dísztermében zajlanak.
Iskolai szerenád
A legszebb líceumi hagyományok közé tartozik a negyedikesek iskolai szerenádja. A végzős osztályok a ballagást megelőző napon közös énekléssel vesznek búcsút tanáraiktól és iskolatársaiktól. A jeles eseményre - jó idő esetén - gimnáziumunk udvarán kerül sor. 
A negyedikesek az erre az alkalomra készített egyenpólókban sorakoznak fel. A többiektől egy keskeny sáv választja el őket, amely arra utal, hogy bár még az iskola tanulói, lélekben már az érettségire és az előttük álló új életre készülnek. 
A végzősök vidám és szomorkás dalokat egyaránt énekelnek - általában gitárkísérettel. A 40-45 perces műsor végén a Líceum igazgatójának beszéde és az egyik ablakból felcsendülő In Silencio dallama búcsúztatja iskolánk negyedikes diákjait.
Ballagás
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium ballagását tartják az ország egyik legszebb ballagásának - talán épp azért, mert hű maradt az elnevezéshez. Iskolánkban nem csupán egy ünnepség és egy jelképes udvari ballagás keretében zajlik e szép ünnep. Az 1827-ben alakult Diákvármegye szokásaihoz híven a mai napig a Deák-kútnál tartjuk búcsúztató ünnepségünket, majd a végzős diákok és alsóbb évfolyamos ballagtatóik végigvonulnak a városon, egész a Líceumig. Itt osztályfőnökük is elbúcsúztatja őket, s ezután folytathatják otthon az ünneplést.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444