Alapítványok
Líceumi Alapítvány
 
 A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Északi Evangélikus Egyházkerület Líceumi Alapítványt hozott létre a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceumban) az oktatási feltételek és az iskolai képzés színvonalának javítására. Az alapítványt 1992. január 24-én jegyezte be a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság. Az alapítvány nyitott, bármely személy, illetve közösség csatlakozhat a célok megvalósításához. Számlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt. Soproni Fiókja,Líceumi Alapítvány 11996004 022-03742.
 
Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítvány
 
 Az újjáalakult Soproni Líceumi Diákszövetség alapítványa 1992. január 20-án került bejegyzésre, azóta érkeznek az adományként felajánlott összegek számlájukra. Számlaszám: OTP Soproni Fiókja, Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítvány 11737083-20071350. A Líceumi Diákszövetség iskolánk diákjait a tanév során tankönyv-, ruha-, kirándulási segélyben és havi rendszeres támogatásban részesíti.
 
Horváth Antal Alapítvány
 
 A névadó öregdiák, aki évek, sõt évtizedek alatt rendszeresen támogatta iskolánkat, közhasznú alapítványt hozott létre az evangélikus iskolai történelemoktatásért. Az alapítványt a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 1999. november 11-én jegyezte be. Az alapítvány nyitott; számlaszáma, ill. deviza-számlaszáma: Raiffeisen Bank Soproni Fiókja 12094002, Horváth Antal Alapítvány 00290223-00100009; EURO: 00290223-00200006.
 
Dr. Pénzes István Alapítvány
 
 A Dr. Pénzes István Alapítvány az iskola 1948-ban érettségizett hû tanítványa emlékére - felesége nagyvonalú áldozatvállalásával - jött létre 2000-ben értékpapírokban, több mint egymillió Ft névértékben. Az összeg kamataiból olyan diák vagy diákok pályaválasztása támogatható, aki(k) élethívatásnak mások segítését választja(ák). Sorrendben: teológus-lelkész, szociális munkás, orvos, tanár. A támogatás egyrészt ösztönzi a pályaválasztást, másrészt támogatja az ösztöndíjat megkapót az egyetemi tanulmányok kezdetén. Az ezt a célt támogatók csatlakozhatnak - az Alapítvány nevének a feltüntetésével - az iskola számlájára OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 való befizetéssel.
 
Kapi Alapítvány
 
 Kapi Alapítvány néven került bejegyzésre a család által kezdeményezett és az iskola szellemi, lelki, zenei fejlesztését célzó alapítvány 1993. december 16-án. Számlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt. Soproni Fiókja 11996004, Kapi Alapítvány 022-05407. Kapi Gyula, a késõbbi tanítóképezdei igazgató és fia, Kapi Béla, a késõbbi dunántúli püspök egyaránt a Líceum diákja volt. Munkásságukkal beírták nevüket a Líceum történetébe.
 
 
Csaba József és Tóth Ferenc Emlékalapítvány

  Csaba József és Tóth Ferenc Emlékalapítványt hozott létre az 1947-ben érettségizett osztály azzal a céllal, hogy a latin, illetve az angol tantárgyakból kiváló eredményt elért tanulókat támogassa. Az alapítványt a Cégbíróság 1996. június 14-én jegyezte be. Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Soproni Fiókja 10404058-40511841-00000000. Csaba József (történelem-földrajz-angol szakos) és Tóth Ferenc (magyar-latin szakos) a XX. század közepének két jelentõs líceumi tanára volt.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444