Kiadványok
Kiadványok az iskoláról
 
·         A Soproni Líceum Szerk. Győrffy Sándor és Hunyadi Zoltán
Bp. Tankönyvkiadó, 1986. 305 l.
 
·         Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum történetének egy százada. 1681-1781
Szerk. és utószó Patyi Gábor
Sopron, 2007. 446 l.
 
·         Peéry Rezső küzdelmei az eszmei barikádokon. Mozaikok egy 20. századi közép-európai értelmiségi portréjából
Szerk. és írta Kocsis István
Sopron, 2010. 176 l.
 
·         Kötődés az Alma Materhez. Hetvenöt éves a Soproni Líceumi Diákszövetség
(1918-1993)
Írta és szerkesztette Kocsis István
Sopron, 1993. 142 l.
 
·         A soproni líceumi Magyar Társaság emlékkönyve (1790-1990)
Szerk. Benkő László
Sopron, 1990. 135 l.
 
·         Iskolai értesítők 1991-2006
 
 
Egyéb, az iskolához kapcsolódó kiadványok
 
·         Líceumi Füzetek 1.
Ribiny János: Beszéd a magyar nyelv műveléséről (1751)
Sopron, 1992. 42 l.
 
·         Líceumi Füzetek 2.
Szemelvények Loew Frigyes Károly és Deccard János Kristóf Soproni flórájából (1739)
Vál., jegyzetek és utószó Csapody István
Sopron, 1992. 49 l.
 
 
 
·         Gombocz Endre: A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói (reprint kiadás)
Kieg. Andrássy Péter: Emlékezés Gombocz Endrére (1882-1945) (Kitaibela VI/1)
Sopron, 2007. 636, XXIV l.
 
·        
K    Kapi Béla. Lámpás az oltár zsámolyán. Kapi Béla püspök feljegyzései életéről és szolgálatáról
Szerk. és jegyzetek Mirák Katalin
Sopron, 2004. 967 l.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444