Nyitvatartás

Ifjúsági könyvtár

 

A könyvtárunk az intézmény tudástára, kommunikációs centruma igyekszik lenni. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai programja megvalósításában. Gyűjteménye (~30.000 pld.) tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket az iskola az oktató-nevelő tevékenysége során hasznosít. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi, és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését; segítve ezzel informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik kialakítását. Az iskolai könyvtár lehetőséget kínál az önművelődésre, az olvasásfejlesztésre, teret ad a csoportos és egyéni tanulásra, a személyiség komplex fejlesztésére. Kölcsönzési rendje az általános könyvtári szokásokat követi. A helyben olvasható állomány és egyéb kézikönyvtári példányok nyitvatartási idő alatt használhatók, a kölcsönözhető állomány 1 hónapig áll az olvasók rendelkezésére.

 

 

Könyvtáros: Dani Valéria

 

Nyitvatartás

Hétfő

7:30-9:50

10:35-11:45

12:30-15:00

Kedd

7:30-9:50

10:35-11:45

12:30-15:00

Szerda

---

10:00-12:00

13:30-15:00

Csütörtök

7:30-9:50

10:35-11:45

12:30-14:30

Péntek

7:30-

-12:30

---

 

 

 

***

 

Líceumi nagykönyvtár

 

Az evangélikus líceum nagykönyvtára Sopron egyik legrégibb és érdekes könyvekben rendkívül gazdag könyvgyűjteménye. A bölcsészet, a nyelvtudomány, a nevelés- és oktatásügy, a szépirodalom és a művészetek, a történettudomány és a természettudományok tárgykörében századokon át gyűjtött kiadványai minden tárgykörben gazdag tárháza az ismeretek szerzésének.

A régi könyvtár kiváló lehetőséget biztosít a líceum történetét, a líceumi Magyar Társaság létrejöttét (1790) és működését  tanulmányozó kutatók számára.

 

 

 

Könyvtárosok: Alpárné dr. Szála Erzsébet, Horváth Edit

 

 

Nyitvatartás

Hétfő 9:00-12:00
Kedd 8:00-13:00
Szerda 9:00-13:00
Csütörtök 8:00-11:00
Péntek ---

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444