Makovicky Dusán
Makovicky Dusán (Rózsahegy, 1866 – Rózsahegy, 1921)
 
Líceumi diák: 1883-1885.
Orvos, író
 
1866. december 10-én született tízgyermekes családban, a Liptó vármegyei Rózsahegyen (Rosenberg, 1945-ig Ruzomberk, aztán Ruzomberok). Apja Peter Makovicky, jó hírű kereskedő és sajtkészítő. Édesanyja 1869-ben elhunyt, legidősebb nővére nevelte testvéreivel együtt. Lengyel származású, ágostai hitvallású evangélikus családban nevelkedett, otthon több nyelven beszéltek anyanyelvi szinten: szlovákul, németül, magyarul és lengyelül. A család fiúgyermekei az algimnáziumi osztályokat a rózsahegyi piaristáknál végezték. Cyrill nevű bátyja 1881-ben végzett a soproni líceumban. Dusán Makovicky Emil nevű bátyjával Nagykőrösön járt a református gimnáziumba, onnan jöttek a soproni líceumba 1883-ban. 1883 és 1885 között volt itt diák, itt érettségizett. (1877-1881: rózsahegyi piaristák, gimnázium alsó négy osztály, gimnázium V. osztály: Pozsony, 1881/82., VI. osztály: Nagykőrös, 1882/83., VII-VIII. osztály: Sopron, 1883-1885.) 1885-től a prágai Károly Egyetemen orvostanhallgató. 1891-ben kapott diplomát, majd két és fél évet töltött Innsbruckban egy sebészeti klinikán. Több hónapig dolgozott. a budapesti egyetem belgyógyászati klinikáján. 1894-től 1904-ig orvosként, illetve könyvkiadóként működött Zsolnán. 1894-ben és 1897-ben kétszer is meglátogatta Jasznaja Poljanában Lev Tolsztojt, akivel évek óta levelezett. 1904-től lett Tolsztoj háziorvosa, mellette a környező falvak betegeit is ellátta. Tolsztojjal kapcsolatos emlékeit, élményeit naplójában örökítette meg. Tolsztoj halála után is maradt Jasznaja Poljanában, 1920-ig folytatta orvosi munkáját.
1921. március 12-én hunyt el szülővárosában.
 

Makovicky könyve: Tolsztojnál Jasznaja Poljanában. Dusan Makovicky naplója Bp. Európa Kiadó, 1999.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444