Gensel János Ádám
Gensel János Ádám (1677-1720)
           
Orvos, meteorológus
 
Szülőháza a mai Fő tér 2. sz. ház, a Patikamúzeum épülete, melynek falán az arcképét ábrázoló bronzplakettel díszített márványtábla őrzi emlékét. Apja Gensel Kornél gyógyszerész, a Fő téri Fehér Angyal gyógyszertár tulajdonosa, botanikus, a városban füvészkertet alapított. Anyja Zuana Judit. Gensel János Ádám középiskoláit a líceumban végezte, majd a jénai egyetemre ment, ahol először teológiát, majd orvoslást tanult. Jénából Bolognába, Firenzébe, Rómába vezetett az útja, majd két évig tanult Páduában. A padovai egyetem szenátusa 1703-ban bölcselet- és orvosdoktorrá választotta. Előbb városi, majd megyei orvosként, physicus provincialistaként dolgozott. Az Esterházy-család orvosa. Társelnöke volt a Leibnitz által 1700-ban létrejött porosz tudós társaságnak, a Societas Regia Scientiarium-nak. Pestisjárvány áldozata lett. Sírfeliratát maga írta meg:
            „Sok beteget gyógyított hajdan gyógyszerekkel,
            halálveszély kiket még nem kapott el éppen.
            Mikor rá magára rontott lesből e vész, kivédni
            Szerette volna, illett volna, mégse tudta.
            Született, meghalt, föltámad.”
Halála előtt alapítványokat tett. Végrendeletében a Császári Természettudós Társaságra hatezer forintot hagyott. A soproni peregrinus diákoknak, a jog- és az orvostanhallgatóknak is tett ösztöndíj-alapítványt, tanulmányaikra ötezer forintot hagyott. (Szála Erzsébet könyve alapján)
A Fő téri emléktábla plakettjét Kiss László éremművész, a márványtáblát Károlyi Gyula kőfaragó készítette. A leleplezésre 1991. március 12-én került sor.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444