Thirring Gusztáv
Thirring Gusztáv (Sopron, 1861- Budapest, 1941)
 
Statisztikus, demográfus, geográfus
 
Sopronban született 1861. december 24-én. Apja Thirring Lajos (1817-1867) vaskereskedő, anyja Schwarz Lujza (1823-1892), az eperjesi evangélikus lelkész leánya. A soproni líceum diákja volt, majd a budapesti tudományegyetemen szerzett földrajz-természetrajz szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet 1884-ben. Néhány évig, 1884-88 között tanársegéd az egyetem embertani intézetében. Ezt követően 1888-tól a Fővárosi Statisztikai Hivatal szolgálatába lépett nyugdíjazásáig, 1926-ig. 1894-től aligazgató, 1906-tól igazgató. 1897-től 1909-ig mint a demográfia magántanára tanított a budapesti egyetemen. 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1926-ban rendes tagjává választották. Önálló, főleg statisztikai munkáinak száma meghaladja a 60-at. A Pallas Nagylexikonban ő írta meg Magyarország földrajzának és statisztikájának 7000 címszavát.
1932. szeptember 18-án Sopron város díszpolgárává választották.
1891-ben kötött házasságot Waisbecker Irénnel. Gyermekeik: Gusztáv, Emília, Lajos és László.
Soproni szülőházán (Színház u. 19.) emléktábla őrzi munkásságát. 
1941. március 31-én hunyt el Budapesten.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444