Ó, Izráel reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? (Jer 14,8)
Miközben [az emmausi tanítványok] beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. (Lk 24,15–16)
Peéry Rezső


Peéry (Limbacher) Rezső (Pozsony, 1910 –Stuttgart, 1977)Igazgató: 1951-19561910. március 27-én született Pozsonyban. Apja, Limbacher Rezső, orvos, köztiszteletben álló polgár, elvhű szabadkőműves, lelkes városszépítő, híres rózsanemesítő, amatőr fotográfus; az értékteremtő, alkotó élet példáját adta fiának. Anyja Péry Anna tanítónő.

Peéry Rezső középiskoláit a pozsonyi líceumban végezte, majd a pozsonyi, a prágai és a párizsi egyetemen tanult; 1932-ben szerzett filozófia-francia szakos tanári diplomát a pozsonyi Comenius Egyetemen. Rövid ideig tanított, de már ekkor is főként újságírással foglalkozott. A Sarló-mozgalom tagja, a pozsonyi Esti Újság, Magyar Hírlap és az Új Szellem c. lapok munkatársa. Az ún. lakosságcsere folyamán el kellett hagynia szülőföldjét, 1946-ban  áttelepült Magyarországra. Rövid budapesti tartózkodás után 1948-ban Mosonmagyaróváron a piarista gimnázium tanára, majd igazgatója lett.

1950-ben került Sopronba. Először az akkori Leánygimnázium, majd a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója. 1954-56-ban a Soproni Szabadegyetem vezetője. 1956-ban a forradalmi tanács elnökhelyettese lett. 1956 novemberében elhagyta az országot; rövid ausztriai tartózkodás után Stuttgartban telepedett le, a reutlingeni pedagógiai könyvtár vezetője lett. 1971-74-ben a Németországi Magyar Írók Munkaközössége egyik alapítója és elnöke.

1977. november 11-én hunyt el Stuttgartban. Temetésén a bécsi írótárs, Szépfalusi István evangélikus lelkész mondott gyászbeszédet.


Művei:

  Peremmagyarok az idő sodrában /Pozsony, 1940.

 Requiem egy országrészért /München, 1975.

 Malomkövek között. Találkozások kortársakkal /Stuttgart, 1977.

 Gondolatok a tehervagonban avagy védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében /Pozsony, 1993

 Szemben az emlékekkel /Budapest, 2001.


Soproni vonatkozású cikkei:


 Gimnáziumunk állandó irodalomtörténeti kiállításai = Köznevelés, 1954. június
 Levél Sopron sebeiről = Csillag, 1954. 11. 2172-2175.l.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444